Internationella insatser

IntOps AB

 

INTOPS AB

Tjänster

Utbildning inom krishanteringsområdet är vår specialitet och dessutom erbjuder vi all typ av utbildning relaterad till räddningstjänst, humanitära insatser och internationell samverkan.

Utbildning

Framtagande av övningsscenario, övningsplanering, övningsgenomförande såsom  övningsledning och motspel ligger inom vårt kompetensområde.

Övning

Bedömning av insatsenhets förmåga/status i samband med övningar eller utbildningar som en grund för fortsatt utvecklingsarbete.

Utvärdering

På uppdrag deltar vi i projekt avseende utvecklingsarbete inom såväl teknik, metod, organisation, samverkan och ledning kopplat till områdena krishantering, räddningstjänst och humanitära insatser.

Utveckling