Internationella insatser

IntOps AB

 

INTOPS AB

Utvärdering av sök– och räddningsstyrkas utbildningsnivå, för att ligga till grund för fortsatt utvecklings/utbildnings planering. Uppdragsgivare: Focus Pakistan

Medverkan i utveckling av scenario för table-top övning gällande stöd till egna medborgare vid stor katastrof. Uppdragsgivare: Linköpings universitet

Grundläggande utbildning i sök– och räddning för internationell insatsstyrka. Uppdragsgivare: Litauens inrikesdepartements enhet för räddningstjänst.

Medverkan i utveckling av Central Samverkans Kurs-Internationell samverkan samt delaktighet  i genomförandet som biträdande kurschef.
Uppdragsgivare:
Statens Räddningsverk

Utvärdering av insatsförmåga

Utbildning av internationell insatsstyrka

Utveckling av övningsscenario

Utveckling och genomförande av utbildning
      ”Att ta emot internationell hjälp”

Projekt