Internationella insatser

IntOps AB

 

INTOPS AB

Medarbetare

Peter Wisseng

Krishantering, räddningstjänst, samverkan och internationella insatser.

Anders Öberg

Krishantering, räddningstjänst, samverkan och internationella insatser.

Carolina Berthlin

Fotografi och bildbehandling.

Per-Anders Berthlin

Krishantering, räddningstjänst, samverkan och internationella insatser.