Internationella insatser

IntOps AB

 

INTOPS AB

INSARAG

INSARAG är ett globalt nätverk bestående av mer än 80 länder och organisationer under FN:s paraply. INSARAG verkar inom sök– och räddningsområdet ( urban search and rescue (USAR)). INSARAG verkar för kunskaps och erfarenhetsutbyte globalt genom utveckling av guidelines för internationella USAR team och utveckling av system och metodik för koordinering av internationell respons i samband med jordbävningar. Medlemmarna i INSARAG kommer såväl från länder som är jordbävnings-utsatta som från traditionella biståndsgivare.

http://www.insarag.org/

Länkar

Rainrace

Rainrace nätverk är en grupp av specialister som tillhandahåller sin kompetens för projekt inom bland annat områdena krishantering, räddningstjänst och humanitära internationella insatser.
http://www.rainrace.org/

 

 

GDACS

Global Disaster Alert and Coordination System tillhandahåller nära real-tids information om katastrofer världen runt. GDACS länkar även ett flertal verktyg för stöd till insats koordinering.

http://www.gdacs.org/

EADRCC

Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre, tillskapat 1998 som en samordningsfunktion för de 46 Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC) länderna, vid händelser som kräver akut humanitärt bistånd på grund av olyckor och katastrofer inom EAPC:s geografiska område.
http://www.nato.int/eadrcc/home.htm

EU-ERCC

ERCC Portal är EU kommissionens funktion för informationsutbyte vid olyckor och andra kriser. ERCC är lokaliserat till Bryssel och är organiserad under ”the Community Mechanism for Civil Protection.
http://erccportal.jrc.ec.europa.eu/

Reliefweb

Reliefweb är den globala platformen för informationsutbyte angående humanitära katastrofer.
http://www.reliefweb.int/

FALCK

Falck is a corporate emergency and safety organisation with its HQ in Copenhagen.
Falck has business activities in 44 countries on six continents. It consists of 4 different business areas: Emergency, Training, Assistance and Healthcare. Falck is a worldwide leader in rescue and safety courses. Falck conduct the exercises from more than 30 training centers around the world.
http://www.modexfalck.eu/en/home